ENGELSBORG BRL.

engelsborg-borettslag

ENGELSBORG BRL.
Oppdragsgiver Akron as.
Rehablitering av tak.
Beslag av alusink og taktekking av takstein type Zanda.
Takflate 5000 m2.