GABELSGATE 5

gabels-gate
GABELSGATE 5
Rehablitering av tak.
Montert båndtekking med plastbelagte stålplater.