Hartvig Nissen skole

hartvig-nissen-skole

Oppdragsdato: 2008 – 2009

Oppdragsgiver: Oslo Kommune Undervisningsbygg

Oppdragets verdi: 1.550.000.- eks. mva

Arbeid som er utført:
Takflate ca: 950 m2
Demontering / remontering av eksisterende taktekking samt utskiftning av råteskader supplering av ny tekking ca: 450 m2 Tungeskifer Type Alta
Ca: 150 m2 dobbelfalset båndtekking
Montering av takrennesystem / alt av beslagsløsninger type blank zink fra Rheinzink
Montering av Lobas snøfangerutstyr
Mur / Pussreparasjoner, samt maling på fasader, kronelister, arker
Montering av nye selvregulerende varmekabler

Referanseperson:Fredrik Lynghaug Tlf: 91 12 38 67