Knausen Borettslag Radarveien

knausen-borettslag

Oppdragsdato: 2008 – 2009

Oppdragsgiver: Obos Prosjekt

Oppdragets verdi: 400.000.- eks. mva

Arbeid som er utført:
Montering av ca: 1000 stk sålebenkbeslag, i galvanisert stål med belegg type Nova
Utført med lift

Referanseperson: Espen Fjellvang Tlf. 22 86 55 80