LAKKEGATA SKOLE.

lakkegata-skole
LAKKEGATA SKOLE.
Oppdragsgiver Multibygg as.
Rehablitering av tak.
Beslag i sink og taktekking i skifer.
Takflate 2800 m2.