Markveien 23 – Oslo

markveien-23
Oppdragsgiver: Boliginstituttet AS / Malconsult AS

Oppdragets verdi: 550.000,- eks. m.v.a

Arbeid utført:
Takflat ca: 200 m2
Montering av ny taksteinstekking type Koramic
Montering av takrenneutstyr type Lindab samt beslagsløsninger i galvanisert stål med belegg type Nova
Montering av snøfangersystem type Lobas

Referanseperson: Birger Olsen 90739002