Møllegt skole Bygg D

mollergata-skole
Oppdragsdato: 2008 – 2009

Oppdragsgiver: Oslo Kommune, Undervisningsbygg

Oppdragets verdi: 700.000.- eks. mva

Arbeid som er utført:
Takflate ca: 300 m2
Montering av taksteinstekking type Pottelberg, glassert
Montering av takrennesystem type Zink, samt beslagsløsninger i type Rheinzink
Snøfangersystem type Lobas

Referanseperson:Per Harald Heim Tlf: 41 61 76 02