MUNKERUD.

munkerud1MUNKERUD.
Nybygg.
Montert beslag og takrenner av plastbelagt stål på tak og fasader.