ØSTRE AKER KIRKE.

jorgen-lovlads-gate-191
ØSTRE AKER KIRKE.
Rehablitering av tak.
Montert båndtekking i kobber.