SEILDUKSGT.

seilduks-gt-001SEILDUKSGT.
Oppdragsgiver: Malermester Kaasa
Utført 2007
Montert beslag i zink på trekninger og gesimser.