SJØLYSTSTRANDA.

sjolyst-stranda-0021

SJØLYSTSTRANDA.
Oppdragsgiver: VEIDEKKE
Utført 2005-2007
Beslag rundt vinduer.
Vinkelfalstekking på fasade.