Skogvokterboligen Bygdøy

skogvokterboligen-bygdoy

Oppdragsdato: Sommer 2009
Oppdragsgiver: Statsbygg
Oppdragets verdi: Ca: 35.000.- eks. mva
Arbeid som er utført:
Montering av takrennesystem, samt beslagsløsninger materialtype zink fra Rheinzink
Referanseperson:
Byggeledelse Kåre Hagen – Byggeleder Terje Holter Tlf: 40 63 32 79