Sted : Bentsegt 2 b / Hammergt 1

opak

Sted : Bentsegt 2 b / Hammergt 1
Oppdragsdato : Vinter/ vår 2011
Oppdragsgiver : OPAK
Oppdraget verdi : 2.000.000,-
Arbeid utført : båndtekking av tak/fasade , stål plx 087 Grå
Referanseperson : Jan Skau – 46932144