Sted : Drammensveien 113/115

halvdan-hus

Sted : Drammensveien 113/115
Oppdragsgiver : Halvdan hus
Oppdragsdato : Vinter 2011
Oppdragets verdi : 1.400.000,-
Arbeid utført : Båndtekking av tak , stål plx – sort. Montering av takrenner
samt nedløp i kobber
Referanseperson : Henrik Standnes : 97752569