Sted : Drammensveien 113/115

svenske-ambasade1
Oppdragsgiver : Halvdan hus
Oppdragsdato : Vinter 2011
Oppdragets verdi : 1.400.000,-
Arbeid utført : Båndtekking av tak , stål plx – sort. Montering av takrenner samt nedløp i kobber
Referanseperson : Henrik Standnes : 97752569