Sted : Svenske ambasade

svenske-ambasade1
Oppdragsdato : Sommer 2010
Oppdragsgiver : Dalkia Opak
Oppdragets verdi : 750.000,-
Arbeid utført : Båndtekking av tak , stål plx – brun
Referanseperson : Svein Gundersen – 90753883