TENNISV.

tenis-veien-0021

TENNISV.
Oppdragsgiver: T.SAUTONBYGG AS
Utført 2006
Montert beslag på vinduer, gesimser, luftehatter og pipehatter.
Takrennesystem fra Lindab.