TENNISV.

tenis-veien-002TENNISV.
Oppdragsgiver: T.SAUTONBYGG AS
Utført 2006
Montert beslag på vindier, gesimser, luftehatter og pipehatter.
Takrennesystem fra Lindab.