WESSELS GATE 5.

wessels-gate-51
WESSELS GATE 5.
Oppdragsgiver Stensrud og Stensrud.
Rehablitering av tak.
Beslag, takrenner og båndtekking av sink.
Taktekking med skifer.
Takflate 800 m2.